Feestavond

Driemaal per jaar organiseert de Stichting SENSO een gezellige avond (waaronder een Carnavalsavond) of middag voor alle leden, met muziek en ander amusement.