Bestuur

Voorzitter: Dhr. Hans Vernes
Schilsstraat 3
Tel: 06-28219814
e-mail: jhavernes@home.nl

Secretaris: Dhr. Wiel Thiessen
Teggert 85
Tel: 045-5752044
e-mail: stichtingsenso@gmail.com

Penningmeester: Mevr. Leny Muris-Eerkens
Tel: 06-46697174
e-mail:  leny.muris@ziggo.nl

Bestuursleden:

Mevr. Tiny. Moonen-Wilders Tel: 045-5753117

Mevr. Marianne Braun-Henssen Tel: 5753594

Dhr. Frans. Roijen tel. 045-5753411

Verder maakt SENSO gebruik van ongeveer 40 vrijwilligers die aan de activiteiten deelnemen en de leiding over een bepaalde activiteit hebben.