Update over het coronavirus

De volgende activiteiten starten vanaf maandag 13 juli 2020 in het Kunderhoes: Jeu de Boules, Biljarten, Volksdansen, Tai chi, Line dance, Soos middagen, Tekenen en schilderen, Bridgen.

Sport en Spel start op maandag 7 juli 2020 in sporthal de Joffer.

Voor elke activiteit is er een Corona protocol, deze protocollen worden in de loop van de volgende week op de website geplaatst.

In de vergadering van 17 juni 2020 heeft het Bestuur besloten om een aantal activiteiten per 1 juli 2020 weer op te starten. Hiervoor gelden wel Corona protocollen. Voor meer info over de activiteiten en de protocollen klik hier:

Het bestuur heeft in haar vergadering van 20 mei 2020 besloten om alle activiteiten tot 1 september 2020 niet meer op te starten.

Indien er door het kabinet besloten wordt dat er voor september 2020 een versoepeling komt van de maatregelen tegen corona, zal het bestuur zich alsnog beraden om te bekijken of het mogelijk dan wel wenselijk is om activiteiten op te starten, maar de afstandsmaatregel van 1,5 meter zal blijven gelden.

Het bestuur wil een informele “Inloopbijeenkomst” organiseren op zondag 6 September 2020 in het Kunderhoes, voor alle geïnteresseerde leden om de toekomstige activiteiten te bespreken onder het genot van koffie en vlaai. We hopen dat er dan meer duidelijkheid is over de corona toestand en de beperkingen waaraan we ons dienen te houden. Ook zullen we medio augustus een Senso-Nieuwsblaadje uitbrengen.

De belangrijkste voorwaarde is en blijft, dat we moeten voorkomen dat we oorzaak zijn van besmettingen van onze medemens en vooral de mensen in de kritieke leeftijd groep.

In aanloop naar de nieuwe start wordt er een protocol opgesteld hoe de activiteiten weer opgestart kunnen worden. Dit protocol wordt samen met onze planning  bij de gemeente ingeleverd, omdat zij uiteindelijk de complexen (sporthal en Kunderhoes) dienen vrij te geven.

Ondertussen:

• Vermijd grote groepen en houdt onderling minstens 1,5 meter afstand.
• Senioren moeten ook het openbaar vervoer mijden en sociale contacten beperken.
• Blijf zoveel mogelijk thuis en was na ‘vreemde’ contacten direct uw handen.

Er blijven nog onnoemelijk veel vragen over, maar ondanks dat moeten we proberen positief te blijven, daarom wensen we alle leden en familie veel sterkte-, een mooie zomer en een fijne vakantie toe.

Indien u vragen heeft kunt u zicht wenden tot het secretariaat: telefoon 045-5752044