In Memoriam Ger Oijen

Op 19 mei overleed in Parc Imstenrade ons voormalig comitélid en huidig erelid Ger Oijen.

Het Leven is mooi en dat blijft het.
Tot ziens, Adieu, Salut

Omringd door zijn familie is na een leven vol eenvoud, liefde en toewijding op 89-jarige leeftijd van ons heengegaan:

Dhr. Ger Oijen

weduwnaar van

Tonny Oijen-Berben

Ger was in zijn actieve jaren vanaf 1995 enthousiast en fanatiek betrokken bij o.a. het leiding geven aan de biljartclub van Stichting Senso Voerendaal-Kunrade. Ook was hij actief als vrijwilliger bij diverse activiteiten

Vanaf zijn afscheid als comitélid van Senso in januari 2010 werd hij benoemd tot erelid, waarna hij zich nog nauw betrokken voelde bij de vele activiteiten. Als het enigszins mogelijk was nam hij tot voor kort zelfs nog hieraan deel, ondanks zijn tanende gezondheid.

Wij zijn hem daarvoor veel dank verschuldigd en wensen zijn familie, kinderen en kleinkinderen veel sterkte bij het verwerken van dit grote verlies.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *