In Memoriam Sjef Klinkenberg

Op 14 maart 2020 overleed in verpleeghuis ’t Brook in Voerendaal ons voormalige Commité- en ERELID Sjef Klinkenberg.

* 19 september 1924 te Voerendaal     † 14 maart 2020 te Voerendaal

Omringd door zijn dochters is na een leven vol zorgzaamheid, liefde en toewijding op 95-jarige leeftijd van ons heengegaan…..

Dhr. Sjef Klinkenberg

weduwnaar van

Tiny Klinkenberg – Sleijpen

Die toewijding spreidde Sjef ook tentoon in zijn actieve jaren vanaf 1957 bij het Bejaarden- en Ziekencommité en daarna bij Stichting Senso Voerendaal-Kunrade.

Hierin was hij actief als correspondent voor publicaties in de dag- en weekbladen en bij Senso bekleedde hij 12 jaar lang de functie van penningmeester.

Hij was een zeer bewogen en meelevend bestuurslid met altijd een goed woord voor de ouderen en ook voor de medebestuursleden was hij altijd met woord en daad bereikbaar.

Bij zijn afscheid als bestuurder van Senso in januari 2001 werd hij benoemd tot erelid, waarna hij zich nog nauw betrokken voelde bij de vele activiteiten.

Als het enigszins mogelijk was nam hij tot voor kort zelfs nog hieraan deel.

Wij zijn hem daarvoor veel dank verschuldigd en wensen zijn familie, kinderen en kleinkinderen veel sterkte bij het verwerken van dit grote verlies.

Door de heersende maatregelen ingesteld om het Corona-virus te beteugelen zal zijn afscheid op een later moment plaatsvinden.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *