Feestavond

Driemaal per jaar organiseert de Stichting SENSO een gezellige avond (waaronder een Carnavalsavond) of middag voor alle leden, met muziek en ander amusement.

Voor meer info over de feestavond van 26 oktober 2019 klik hier: