Seniorenkoor

Het Seniorenkoor Voerendaal vierde in 2005 het 25 jarig bestaan. Voor die senioren die graag zingen is het aan te bevelen. Er wordt wel eens gezegd: “Mensen die in een ontspannen sfeer zingen worden 5 jaar ouder”. Dus het is ook nog goed voor uw gezondheid.

Repetitie: Iedere woensdagavond van 19.00 uur tot 20.00 uur in het Kunderhoes onder leiding van de huidige dirigent dhr. H.G.M. Visschers met begeleiding op het orgel door mevr. Trees Jeanné

U zult zich misschien afvragen wat hierboven staat. Het is een zeer korte samenvatting van de oprichtingsbijeenkomst van het “Bejaarden” koor Voerendaal het huidige Senioren koor Voerendaal. De toenmalige secretaresse-penningmeesteres van het koor mevr. M. Curfs heeft vrij nauwkeurig de geschiedenis van het koor bijgehouden. De eerste voorzitter van het koor werd de heer Sjeng Jongen. Eerste dirigent was de heer John Limpens, en het orgel werd toen bespeeld door de heer Schurgers In april 1982 neemt de heer Hub. Visschers de directiestok over. In de afgelopen 25 jaar zijn er verschillende organisten geweest die het koor hebben begeleid, enkele namen zijn mevr. van Beek, de heren Piet en Jeu Palmen, Jan Pleijers, mej. Femke Spierts en Pierre Schrijen.

Op dit moment begeleiden mevr. T. Jannee het koor al enkele jaren.

In 2005 hebben we het 25 jarig jubileum groots gevierd met als afsluiting in september een grote koren avond, waar zullen optreden het St. Caecilia Gemengd kerkelijk zangkoor uit Voerendaal, het Kerkkoor Kunrade en uiteraard zal het Seniorenkoor Voerendaal ook optreden. Als klapstuk van de avond zal Soliste Maria van Dongen zelf afkomstig uit Voerendaal maar op dit moment als soliste verbonden aan de opera van Amsterdam een optreden verzorgen.

Een CD van het Seniorenkoor Voerendaal

Tijdens het 50 jarig bestaan van SENSO in 1999 heeft het Seniorenkoor Voerendaal de feestmis in de Kerk van Kunrade muzikaal opgeluisterd. Van deze uitvoering is een CD gemaakt die voor € 7.50 te koop is via het secretariaat van SENSO.