Feestavond 26 oktober 2019

Op 26 oktober organiseert de activiteitencommissie de jaarlijkse feestavond in het Kunderhoes. De avond begint om 19:00 uur en duurt tot 22:00 uur. De zaal is open vanaf 18.30 uur. U wordt ontvangen met koffie of thee en een koekje. In de loop van de avond is er nog een kleine traktatie. Tijdens de avond kunt u genieten van het jeugdorkest van de fanfare van Ubachsberg, de Tatermenkes en William Charlier. Zij allen zullen de avond muzikaal invullen.

Sensoleden betalen voor deze avond € 5,00 en niet-leden betalen € 7,50.

Heeft u interesse, om bij deze avond aanwezig te zijn, geeft u zich dan voor 21 oktober op, dit kan per email aan: stichtingsenso@gmail.com of vul het strookje in wat u kunt terugvinden in het Senso blaadje van september-oktober 2019. Bij aanmelding graag vermelden: feestavond 26 oktober, uw lidnummer en van niet-leden de naam vermelden. Na betaling bent u aangemeld. Het verschuldigde bedrag kunt u overmaken op bankrekeningnummer NL45 RBRB 069.84.25.413 ten name van SENSO: Voerendaal