Ouderenmiddag 7 april 2019

Op zondag 7 april 2019 wordt er weer door de 4 ouderen verenigingen een gezellige middag georganiseerd voor de senioren uit de gemeente Voerendaal in de Borenburg te Voerendaal.

Er zijn optredens van het Shantykoor uit Schinveld en uit Welten staat Hub Eussen garant voor een scala aan Duitse schlagers en liedjes uit het repertoire van Wiel Knipa.

Consumptiepenningen zijn te koop in de zaal van de Borenburg voor € 2,00 per stuk. Vanaf 13.30 bent u welkom voor koffie en vlaai. U kunt zich aanmelden door vóór 1 april € 5.- per persoon over te maken op rekeningnummer NL45 RBRB 069.84.25.413 t.n.v. Senso onder vermelding van: 7 april – Senso lidnummer en e.v. de naam van de introducé.
Na betaling bent u aangemeld en ontvangt u na 1 april de kaartjes thuis.

U bent van harte welkom, namens de

Senso Voerendaal, Ouderenvereniging Ubachsberg, Socio Palatijn en Verenging 55 Plussers Ransdaal.

 

Voor een foto impressie van deze middag klik hier: