Activiteiten worden weer opgestart per 7 juni 2021

Bestuur van de Senso heeft besloten om de activiteiten per 7 juni weer op te starten en hoopt dat met de dubbele vaccinatie de dreiging van besmetting bij onze doelgroep binnenkort is weggenomen.
De belangrijkste voorwaarde is en blijft, dat we moeten voorkomen dat we de oorzaak zijn van besmettingen van onze deelnemers/medemens, dus niet deelnemen bij klachten, koorts en verkoudheid conform de richtlijnen van RIVM. Vooralsnog blijven de protocollen die voor de 2e sluiting waren opgesteld gehandhaafd. Dus zoveel mogelijk de 1,5 meter afstand aanhouden en handen ontsmetten bij binnenkomst.
Vooralsnog vinden er geen kien- en info avonden plaats, evenals de filmmiddag op zondag. De wandelingen starten op vrijdag 2 juni 2021.

Koffie drinken is toegestaan bij alle activiteiten, met dien verstande dat er verplicht gebruik moet worden gemaakt van papieren koffiebekers.

De activiteiten die opgestart worden zijn:

Creatieve worshops , Tai-Chi, Line Dance, Koersballen, Soos middag, Yoga, Muziekluisteren, Tekenen en schilderen, Wandelen, Fietsen, Senioren gym, Biljarten, Jeu de Boules, Sport en Spel, Bridgen, Senioren orkest, Volksdansen