Corona update 17 november 2021

Op maandag 8 november 2021 hebben we in verband met het sterk oplopende aantal coronabesmettingen en de toen bekende maatregelen gemeend om alle activiteiten met onmiddellijke ingang te stoppen.

Dit omdat we het voor onze leden zo veilig mogelijk willen houden en zo te willen meedragen aan het tegengaan van verdere coronabesmettingen.

De gemeente heeft aan het Kunderhoes kenbaar gemaakt dat indien men zich aan bepaalde richtlijnen houdt de geplande activiteiten mogen doorgaan, Echter wel onder voorwaarden om het voor een ieder zo veilig mogelijk te houden.

Na onderling overleg gaan we toch met ingang van vandaag de geplande activiteiten weer opstarten. Er zijn wel een aantal punten waar een ieder zich aan dient te houden.

Bij binnenkomst in het Kunderhoes wordt een mondkapje gedragen, de handen dienen ontsmet te worden en dat geldt ook bij het verlaten van het Kunderhoes. Het mondkapje dien je op te houden totdat je in de ruimte bent waar de geplande activiteit plaatsvindt. Als je weer aan een activiteit deelneemt wordt er gecontroleerd of je in het bezit bent van een geldige QR code. Zonder deze check mag je niet deelnemen aan de activiteit. Iedere week dient dan ook de aanwezigheidslijst ingevuld te worden. Ga je in de betreffende ruimte lopen, dan moet het mondkapje weer gedragen te worden. Ook bij het halen van koffie dient het mondkapje gedragen te worden.

Voor sporthal de Joffer gelden dezelfde regels, bij binnenkomst wordt er gecontroleerd op de geldige QR code, het verplicht dragen van een mondkapje en verplicht handen ontsmetten bij binnenkomst.

Ondertussen:

• Vermijd grote groepen en houdt onderling minstens 1,5 meter afstand.
• Senioren moeten ook het openbaar vervoer mijden en sociale contacten beperken.
• Blijf zoveel mogelijk thuis en was na ‘vreemde’ contacten direct uw handen.

Indien u vragen heeft kunt u zicht wenden tot het secretariaat: telefoon 045-5752044