Kerstpakketten

In verband met de door de regering afgekondigde corona maatregelen konden diverse activiteiten niet doorgaan, waaronder de jaarlijkse Kerstviering.

Om de Senso-leden een hart onder de riem te steken en om iedereen heel fijne Kerstdagen te wensen, had het bestuur besloten om de leden een Kerstattentie aan te bieden. Deze Kerstattenties werden in de week voor Kerst bij iedereen door het bestuur en activiteitencommissie aan huis bezorgd. De reacties van de leden via mail, per telefoon of persoonlijk contact met een van de bestuursleden waren overweldigend.

Onderstaand een kleine impressie van de uitreiking.