Met de Senso gezond ouder worden.

Vele wetenschappelijke onderzoeken hebben het al aangetoond dat met bewegen en sociale contacten het verouderingsproces niet gestopt doch zeker vertraagd wordt.
Dit is ook het beleid van de Senso, meer bewegen is goed voor lijf en leven. De activiteiten die door de Senso worden aangeboden kennen niet alleen gezelligheid maar staan ook in het teken van bewegen en actief bezig zijn. U kunt een keuze maken uit verschillende bewegingsvormen, senioren-gym, volksdansen, Tai Chi, Line dance, wandelen, fietsen, koersballen, Jeu de Boules en Sport en Spel. We willen een nieuwe beweeg activiteit gaan toevoegen in samenwerking met voetbalvereniging Voerendaal, het al zeer bekende Walking Football. Om hiermee te kunnen starten worden deelnemers gezocht die hier interesse in hebben. Voor nadere informatie en aanmelding kunt u zich wenden tot het bestuur van de Senso of van voetbalvereniging Voerendaal. Aarzel niet om te bewegen want: Rust Roest. Kom achter de geraniums vandaan. Een wereld van plezier en gezondheid gaat voor u open. Indien u interesse heeft om eens kennis te maken met Walking Football stuur dan een mail naar bestuur Senso of bestuur voetbalvereniging Voerendaal