Update coronavirus 13 oktober 2020

Het bestuur van Senso heeft heden ochtend 17 oktober 2020 besloten gezien het toenemende aantal besmettingen om alle activiteiten per direct stop te zetten zowel in het Kunderhoes, de Borenburg als in sporthal de Joffer. Binnenkort verschijnt het info blaadje over de periode november/december, hier zit een aparte bijlage in met meer info over de stop gezette activiteiten. klik hier:

Gezien de snelle en blijvende stijging van het aantal corona besmettingen heeft het bestuur van Senso besloten dat de wandelingen en de fietstochten per direct (voorlopig) niet meer mogen plaatsvinden, De andere activiteiten gaan vooralsnog op de geplande dagen en geldende tijdstippen gewoon door.

Voor elke activiteit is er een Corona protocol, deze protocollen zijn op de website geplaatst.

Voor meer info over de activiteiten en de protocollen klik hier:

In de vergadering van 17 juni 2020 heeft het Bestuur besloten om een aantal activiteiten per 1 juli 2020 weer op te starten. Hiervoor gelden wel Corona protocollen.

Ondertussen:

• Vermijd grote groepen en houdt onderling minstens 1,5 meter afstand.
• Senioren moeten ook het openbaar vervoer mijden en sociale contacten beperken.
• Blijf zoveel mogelijk thuis en was na ‘vreemde’ contacten direct uw handen.

Er blijven nog onnoemelijk veel vragen over, maar ondanks dat moeten we proberen positief te blijven, daarom wensen we alle leden en familie veel sterkte toe.

Indien u vragen heeft kunt u zicht wenden tot het secretariaat: telefoon 045-5752044