Walking football

We gaan een nieuwe beweegactiviteit toevoegen in samenwerking met de plaatselijke voetbalvereniging RKVVVoerendaal, het al zeer bekende Walking Football.

De naam zegt het al, dat is voetbal zonder rennen. Een spelvorm die de fysieke gesteldheid van 60-plussers respecteert, waardoor een leven lang voetbal mogelijk wordt. En een spelvorm waarbij spelplezier en plezier maken met elkaar voorop staan. Zodat deelnemers niet alleen fysiek maar ook mentaal fit worden en/of blijven.

Om hiermee te starten worden nog enkele deelnemers gezocht om de huidige groep te versterken. Voor verdere informatie en aanmelding kunt U zich wenden tot een van onze bestuursleden of  bij de voorzitter van de voetbalvereniging Jo Consten ( 0650225459). Binnenkort wordt er een proefsessie georganiseerd op het voetbalveld van RKVVVoerendaal.

Hopelijk mogen we u dan ook begroeten; ook dames zijn welkom. Aarzel niet om te bewegen want: Rust Roest, komt achter de geraniums vandaan; een wereld van plezier en gezondheid gaat voor u open.