Feestavond 19 oktober 2022

Op woensdag 19 oktober organiseert de activiteitencommissie weer de jaarlijkse feestavond in het Kunderhoes.

We hebben gezorgd voor artiesten die voor de nodige gezelligheid zorgen. Behalve ons eigen Senioren Orkest Voerendaal zal ook Teek 9 voor u optreden.
De feestavond begint om 19:00 uur en de zaal gaat om 18.30 uur open. Deze feestavond duurt tot ongeveer 22:00 uur. Voor onze leden kost deze avond € 5,00 en voor niet-leden € 7,50. Dit is inclusief koffie en een stukje vlaai. De overige consumpties zijn voor eigen rekening en de kosten hiervan bedragen € 1,25 en een glaasje wijn kost € 2,50.
Heeft u interesse om deel te nemen aan deze feestavond, dan verzoeken wij u om de bijdrage zoals bovenvermeld voor 12 oktober over te maken op rekeningnummer NL45RBRB 069.84.25.413 t.n.v. Senso Voerendaal, onder vermelding van uw lidnummer en Feestavond 19 oktober.
Indien u heeft betaald bent u automatisch aangemeld voor de feestavond.