Paasbrunch 18 april 2019

Op witte donderdag 18 april 2019 vindt er een Paasbrunch plaats in het Kunderhoes. De brunch begint om 12.30 uur en duurt tot ongeveer 16:00 uur. 

De brunch bestaat uit 2 soorten soep, belegde broodjes, paasbrood en natuurlijk ontbreken de paaseieren niet. Voor muzikale omlijsting zorgt accordeonist Jo Theunissen.

De kosten voor deze Paasbrunch bedragen voor Senso leden € 7,00 en voor niet Senso leden € 10,00. U kunt zich aanmelden door voor 15 april 2019 het verschuldigde bedrag over te maken op bankrekening NL45 RBRB 069 8425 413 ten name van Senso Voerendaal onder vermelding van paasbrunch uw naam en lidnummer. Van eventuele introducees graag de naam vermelden. Na ontvangst van de betaling bent u aangemeld.