In Memoriam Mia Linden-Rijcken

Op 20 september overleed in het Zuyderland ziekenhuis Heerlen ons ere-lid

Mevrouw Mia Linden-Rijcken

* 6 juli 1935 te Schin op Geul

   † 20 september 2021 in Heerlen

 Na een leven vol zorgzaamheid, liefde en toewijding, dat zij ook tentoonspreidde in haar actieve jaren vanaf 1994 bij SENSO. Zij was 22 jaar actief als vrijwilligster tijdens de soosmiddagen en aanspreekpunt voor onze wijk 12. (Keerberg)

Bij het VOLKSDANSEN was zij na haar benoeming tot ERE-lid in 2016 nog actief, totdat corona alle activiteiten blokkeerde. Wij zijn haar daarvoor veel dank verschuldigd en wensen haar familie,  kinderen en kleinkinderen veel sterkte bij het verwerken van dit grote verlies.

Op vrijdag 24 september hebben we haar met het kerkkoor, waar ze ook vele jaar lid van was, hebben we haar begeleid naar haar laatste rustplaats.

Namens het Bestuur van de Senso

W. Thiessen, secretaris