In Memoriam Frans Schoenmakers

Op 7 mei 2024 overleed in vertrouwde omgeving in Voerendaal ons voormalige Comité- en ERELID

Frans Schoenmakers

10 oktober 1931            te  Roermond

    † 7 mei 2024          te Voerendaal

 weduwnaar van

Miem Schoenmakers – Janssen

Partner van Mia Zeegers- Smeets

In 1994 sloot hij met zijn MBvO-beweeggroep aan bij Stichting Senso Voerendaal-Kunrade.

In januari 2019 werd hij benoemd tot erelid, waarna hij zich nog nauw betrokken voelde bij de activiteit ‘Sport & Spel’, totdat het niet meer ging wegens afnemende gezondheid .

Als het enigszins mogelijk was liet hij wel nog eens zijn gezicht zien,  terwijl hij samen met partner Mia Zeegers nog wat beweging zocht bij koersballen en Jeu de Boule.

Wij zijn hem daarvoor veel dank verschuldigd en wensen zijn familie, kinderen en kleinkinderen veel sterkte bij het verwerken van dit grote verlies.

 

Iemand missen hoort erbij,

Het doet alleen zo’n pijn.

Dat alles met die iemand,

Zo anders en zo mooi zou zijn.

Iemand missen hoort erbij,

Het hoort bij ieders leven

Je denkt terug aan hoe het was

En huilt en lacht dan even.

Aankomende evenementen